عباس صالح زاده، شهردار قائمشهر گفت: 20 میلیارد ریال برای اجرای زیرگذر در مسیر خط راه آهن تهران – شمال که از درون بافت شهری قائمشهر می گذرد در سال جاری هزینه خواهد شد.

وی افزود: این اعتبار توسط شهرداری قائمشهر و راه آهن شمال کشور برای ایجاد چهار زیرگذر در نقاط پرترافیک و برای خروج از گره ترافیکی شهر قائمشهر تامین شده است.

صالح زاده اظهار کرد: کوی ایثارگران، عبور افراقلم، حسن آباد و ترک محله به عنوان چهار نقطه ای هستند که قرار است زیرگذر در آن مکان ها ایجاد شود.

شهردار قائمشهر ادامه داد: ساخت زیرگذر در منطقه ترک محله و افراقلم آغاز شد و در منطقه عبور قائم محله نیز زیرگذر ایجاد می شود.

وی بیان کرد: ساخت زیرگذر در مسیر راه آهن تهران - شمال به عنوان یکی از راهکارهای کاهش بار ترافیکی شهر قائمشهر است اما حل کامل مشکل ترافیک و روانسازی آن تنها با ساخت زیرگذر رفع نمی شود./مازنا

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما