تاكيد طاهايي برتسهيل سرمايه گذاري در مازندران

سيد علي اكبر طاهايي، استاندارمازندران، در هفتمين جلسه ستاد تسهيل سرمايه گذاري استان بر همكاري همه دستگاه ها، بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي براي حفظ توليد و اشتغال در شهرستان ها تاكيد كرد و گفت: كارآفريني همواره مورد حمايت مديران ارشد استان قرار دارد تا بتوان با استفاده از پتانسيل مناطق مختلف مازندران، براي ايجاد شغل پايدار اقدام نمود.
طاهايي با اشاره به قانون بودجه سال 1391 مبني بر استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري در كشور گفت: اين منابع طبق ضوابط و شرايط صندوق توسعه ملي به طرح هاي بخش آب، كشاورزي، صنعت و معدن اختصاص مي يابد كه بايد با همكاري و تعامل بنگاه هاي اقتصادي، دستگاه هاي متولي و بانك هاي عامل از فرصت موجود استفاده نمود.
استاندار مازندران، حمايت و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي را از اولويت هاي توسعه اي استان برشمرد و گفت: سرمايه در گردش، تامين سرمايه ثابت و بدهي معوق، بيشترين موضوعاتي است كه در سال جاري از سوي واحدهاي توليدي به دبيرخانه ستاد تسهيل سرمايه گذاري واصل شده است.
وي با اشاره به اينكه بانك هاي دولتي بيشترين سهم در توسعه صنايع استان را دارند، افزود: واحدهاي صنعتي، بنگاه هاي اقتصادي و كارآفرينان به عنوان مشتري، مشكلات مالي خود با موسسات و بانك ها را با تعامل و همكاري متقابل حل كنند.
استاندار مازندران بر ضرورت استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري استان از سوي بخش هاي مختلف تاكيد كرد و افزود: بخش خصوصي مي تواند از فرصت پيش آمده استفاده كند و هنر خود در اين عرصه و موقعيت را نشان دهد.
يادآور مي شود در هفتمين جلسه ستادتسهيل سرمايه گذاري استان، مشكلات و خواسته هاي واحدهاي توليدي بزرگي نظير شركت گلا آمل، پوشش رنگ و پي وي سي فولادبهمن، پاستوريزه خزرساري، معادن دهبد سنگ پارس، فرآورده هاي گوشتي كاله، هيوا الكتريك، توليدي صنعتي سفال سازان خزر، تعاوني كشاورزي مرغداران، محصولات لبني نيالا و شركت سبز كاوان شمال، با حضور مديران بانك ها و دستگاه هاي اجرايي رسيدگي شد ./مازنا

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما