مدیرکل بیمه سلامت مازندران : تکریم و حفظ حقوق بیمه شدگان از اهداف تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران است
 
به گزارش روابط عمومي اداره كل بيمه سلامت مازندران ، دکتر یحیی صالح طبری با اعلام مطلب فوق افزود : با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران، تبعیض در ارائه خدمات درمانی و همپوشانی های بیمه ای از بین خواهد رفت .
بر اساس این گزارش ، مدیرکل بیمه سلامت مازندران از جمله اهداف دیگر تشکیل این سازمان را یکپارچه سازی بیمه ای در کشور ، جلوگیری از موازی کاری ، توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات ، همکاری با وزارت بهداشت در برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع برشمرد .
دکتر صالح طبری همچنین اعلام کرد : با تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران  ، کلیه ادارات بیمه خدمات درمانی سابق به بیمه سلامت تغییر نام داده و در این راستا بخش های بیمه درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه سازمان بیمه سلامت یکپارچه سازی خواهند شد .
مدیرکل بیمه سلامت استان ابراز امیدواری کرد با تشکیل این سازمان تکریم و حفظ حقوق بیمه شدگان از طریق اعمال نظارت های مستقیم و غیر مستقیم بر کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه به نحو شایسته انجام خواهد گرفت . 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما