دكتر محمود احمدي‌نژاد در مراسم رونمايي از دستاوردهاي فناوري نانو دو عامل علم و دانش و خودباوري را موجب تحقق آرزوي تاريخي وفطري انسان در رسيدن به قله‌هاي سعادت و كمال دانست.

دكتر محمود احمدي‌نژاد عصر امروز (شنبه) در مراسم رونمايي از دستاوردهاي فناوري نانو دو عامل علم و دانش و خودباوري را موجب تحقق آرزوي تاريخي وفطري انسان در رسيدن به قله‌هاي سعادت و كمال دانست و اظهار داشت: علم و دانش حد و مرزي ندارد ، هر چه گستردگي و عمق علم و دانش بيشتر باشد، كارايي آن گسترده‌تر خواهد بود و نوع و جنس نگاه انسان به زندگي به واسطه آن تغيير خواهد كرد.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه خودباوري سطوح متفاوتي دارد و هركس در هر سطحي كه خود را باور كند به آن جايگاه دست خواهد يافت، اظهار داشت: عوامل بيروني تابع اراده و خواست انسان است چرا كه خداوند انسان را والاترين مخلوق خود قرار داده و همه چيز را در هستي، مسخّر او كرده است و انسان با اراده خود مي تواند اين عوامل بيروني را در خدمت خود جامعه و كمال آن قرار مي‌دهد.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه بايد خود را در بالاترين سطوح عالم باور كنيم، گفت: عده‌اي كه مي‌گويند ما نمي‌توانيم به پيشرفت و رشد بيشتر دست پيدا كنيم به دليل آن است كه آنها تنها عوامل فيزيكي و بيروني را مد نظر قرار مي‌دهند و اين در حالي است كه دانشمندان بزرگي همچون ابن‌سينا با كمترين امكانات بيشترين و بهترين خدمات را به جامعه بشري ارائه كرده‌اند.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: همه كساني كه در جهت پيشرفت جامعه بشري تلاش كرده و خدمت مي‌كنند داراي احترام هستند.

رييس‌جمهور با بيان اينكه دستيابي به قله‌هاي پيشرفت و راه كمال و سعادت بشر نامحدود است، خاطر نشان كرد: همانطور كه در ساليان گذشته مفهومي از نانو مطرح نبود، امروز نيز صدها و هزاران عرصه علمي والاتر در عالم وجود دارد كه نامي از آنها نيست و اگر جايگاه خود را در بالاترين قله‌هاي علم و دانش باور كنيم عرصه‌هاي بيشتر و گسترده‌تري از علم و فناوري بر ما عيان خواهد شد.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: خداوند انسان كامل را به عنوان الگو و نمونه‌اي براي بشر خلق كرده تا انسان خود را در مرزهاي او باور كرده و به آن عمل كند تا به سعادت دست يابد.

رييس‌جمهور با بيان اينكه استعداد الهي در همه انسان‌ها وجود دارد، گفت: ما بايد عاشق خوبي‌ها انسانيت، محبت و جامعه بشري باشيم تا بتوانيم خود را در آن سطح باور كنيم.

دكتر احمدي‌نژاد با طرح اين سوال كه چرا ملت ايران در طول تاريخ و از دل حوادث گوناگون دوام آورده و هنوز وقتي عملكرد يك ملت در طول تاريخ بيان مي‌شود ملت ايران پرافتخارترين است، اظهار داشت: ملت ايران همواره به علم و دانش اهميت داده و خود را در بالاترين سطوح جهان باور كرده و هيچگاه احساس ناتواني و ضعف در برابر دستاوردهاي ديگران نداشته و در تمام عرصه‌ها، كارها و فعاليت‌هاي ممتازي داشته است.

رييس‌جمهور تاكيد كرد: امروز هم مي‌توانيم در جهان سرآمد باشيم چرا كه به توانمندي‌هاي ملت ايران باور و اطمينان داريم؛ اين به معناي نفي دستاوردها و پيشرفت‌هاي ديگران نيست چرا كه پيشرفت‌هاي به دست آمده توسط بشر متعلق به همه جامعه بشري است.

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: ملت ايران در مسير حركت به سمت قله‌هاي پيشرفت و فناوري قرار دارد و مانع‌تراشي دشمنان در اين مسير بسيار كوچك است و تأثيري بر اين حركت نخواهد داشت چرا كه ملت ايران بمانند رودخانه عظيمي است كه در تاريخ جريان دارد.

رييس‌جمهور با بيان اينكه بايد در مسير كمال و سعادت مسايل حاشيه‌اي كنار گذاشته شود، گفت: شياطين در مسير رشد و كمال جامعه بشري به شكل‌هاي مختلف كارشكني مي‌كنند و هر چه سطح فعاليت‌ها گسترده‌تر و بالاتر باشد، طراحي شيطان هم عميق‌تر و بيشتر است.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه بايد جايگاه خود را در بالاترين قله‌هاي عالم باور داشته باشيم، تصريح كرد: در مسير رشد و توسعه فناوري بايد به اين موضوع بينديشيم كه در آينده كالاي ايراني باكيفيت در همه جاي دنيا در دسترس مردم باشد.

رييس‌جمهور با اشاره به اينكه پيشرفت ملت ايران در مسير پيشرفت جامعه بشري قرار دارد، خاطر نشان كرد: ملت‌هاي جهان به خوبي مي‌دانند كه ملت ايران در راستاي سلطه‌طلبي دست به اقدامي نزده و پيشرفت‌هايي كه توسط اين ملت حاصل مي‌شود در اختيار جامعه بشري خواهد بود.

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه دولت در حد توان از فعاليت‌هاي صورت گرفته در عرصه علم و فناوري پشتيباني و حمايت مي‌كند، گفت: دشمنان به دنبال فشار اقتصادي بر ملت ايران هستند، اين در حالي است كه آنها نمي‌دانند كه با چه ملت بزرگي روبرو هستند و ملت ايران همواره از بدخواهان خود عبور كرده است.

رييس‌جمهور با بيان اينكه بايد در شأن و سطح ملت ايران به خودباوري برسيم، اظهار داشت: مطمئناً امروز ملت ايران در بالاترين سطح خودباوري قرار دارد و حتي اگر كسي در شأن ملت عمل نكرده و قدر ملت ايران را نداند اين ملت از او عبور كرده و به سمت راه روشن فردا حركت خواهند كرد و مطمئناً اين راه از مسير علم و فناوري مفيد و خودباوري مي‌گذرد.

پيش از سخنان رييس‌جمهور، سلطان‌خواه معاون علمي و فناوري رييس جمهور گزارشي از اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته در حوزه فناوري‌هاي نانو ارائه كرد.

{nice1}

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما