مدير كل فناوري اطلاعات، ارتباطات وامنيت استانداري به كارگيري اين سيستم را عاملي موثربراي ساماندهي مكاتبات و مراودات اداري وگردش كار سريع و شفاف دانست و تصريح كرد: با اجراي كامل سيستم جامع اتوماسيون اداري، مکاتبات کاغذی در داخل و خارج مجموعه به حداقل رسيده است.

امكان رهگيري الكترونيكي نامه هاي اداري استانداري مازندران فراهم شد
ابوذرقرباني، مدير كل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري از امكان رهگيري الكترونيكي نامه هاي اداري اين دستگاه از طريق مراجعه به پايگاه اطلاع رساني استانداري مازندران خبر داد.
وي با اشاره به ساماندهی و بهینه سازی گردش مکاتبات در استانداري مازندران طي سال هاي اخير گفت : افزایش سرعت و دقت در پاسخ گویی به مراجعان، صرفه جویی در زمان آنان و بی نیازی به مراجعه حضوری برای پی گیری پاسخ نامه ها از جمله مزاياي رهگيري الكترونيكي نامه هاي اداري است.
مهندس قرباني به كارگيري اين سيستم را عاملي موثربراي ساماندهي مكاتبات و مراودات اداري وگردش كار سريع و شفاف دانست و تصريح كرد: با اجراي كامل سيستم جامع اتوماسيون اداري، مکاتبات کاغذی در داخل و خارج مجموعه به حداقل رسيده است.
وي از ایجاد بستر مناسب برای استقرار سایر سیستم های یکپارچه در استانداري طي آينده نزديك خبر داد و گفت: با آغاز به كار اين سامانه، ارباب رجوع مي تواند با مراجعه به لينك رهگيري نامه هاي اداري پايگاه اطلاع رساني استانداري مازندران www.ostan-mz.ir  و يا آدرس www.rahgiri.ostan-mz.ir ، با درج شماره نامه و كد رهگيري از آخرين وضعيت نامه خود مطلع شوند./مازنا

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما