به گزارش روابط عمومي اداره كل بيمه سلامت استان مازندران ،  جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع استان در دبیرخانه ستاد اجرایی سازمانهای بیمه گر (در اداره کل بیمه سلامت مازندران ) برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومي اداره كل بيمه سلامت استان مازندران ،  جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع استان در دبیرخانه ستاد اجرایی سازمانهای بیمه گر (در اداره کل بیمه سلامت مازندران ) برگزار گردید .
    بر اساس این گزارش ، در این جلسه با توجه به آغاز انعقاد قرارداد با پزشکان متقاضی واجد شرایط در سطح دو ( متخصص ، فوق تخصص و .. ) ، هر یک از سازمان های بیمه گر ، گزارشی از روند انعقاد قرارداد و عملکرد سازمان متبوع خود را ارائه نمودند .
    همچنین در این جلسه بر اجرای صحیح دستورالعمل 02 و مصوبات ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع استان مورد تأکید قرار گرفت .
   لازم به ذکر است مقرر شد با توجه به مصوبه ستاد اجرایی کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع شهری ، خدمات پزشکان خانواده فعلی طرف قرارداد با کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) با حفظ بیماران تحت پوشش تداوم یابد .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما