عضو شورای اسلامی مازندران برای ششمین سال متوالی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استان‌های کشور شد. نرگس کمالی  با اشاره به برگزاری جلسه تعیین روسای کمیسیون‌های پنج‌گانه شورای عالی استان‌های کشور از انتخاب خود به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این شورا برای ششمین سال متوالی خبر داد و بیان داشت: شورای عالی استان‌های کشور با عضویت نمایندگان استان‌های کشور تشکیل شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای عالی استان‌های کشور به ماده 13 آیین نامه داخلی شورای عالی استان‌های کشور اشاره کرد و افزود: کمیسیون‌ها و کارگروه‌های شورای عالی استان‌ها با هدف بررسی، اصلاح، تکمیل طرح‌ها، پیشنهادات و انجام وظایف قانونی به وجود آمده است.

عضو شورای شهرستان سوادکوه به برخی از معیارها و شاخص‌های عضویت در کمیسیون‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: اطلاعات و تخصص و دانش مرتبط، داشتن تجربه و مهارت‌های مرتبط و علاقه به حضور در کمیسیون‌ها، برخی از شاخص‌های عضویت در کمیسیون‌ها است.

وی از بررسی و طرح موضوع‌های مرتبط با کمیسیون‌ها و ارائه آن به ریاست شورا به منظور تصویب نهایی آن خبر داد و گفت: بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها به مدت یک ماه است که در صورت تایید ریاست شورا این مدت افزایش می‌یابد.

کمالی از لزوم دفاع رئیس کمیسیون از طرح‌ها در بین اعضای شورای عالی استان‌ها خبر داد و یادآور شد: کمیسیون عمران، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون حقوقی، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون ارزشیابی از کمیسیون‌های پنج‌گانه شورای عالی استان‌های کشور هستند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما