نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها خواستار این شد که رسانه‌ها توجه رهبری به موضوع سبک زندگی را جدی بگیرند.

 حسین انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه به سبک زندگی گفت: توجه رهبر معظم انقلاب به سبک زندگی به ویژه با تعریف دقیقی که ایشان از نقش اصلی آن در تمدن سازی داشتند، اهمیت این حوزه را می‌نمایاند.

وی افزود: بیانات ایشان ناظر به این بود که دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در تمدن سازی نقش دارند. ایشان به خوبی به نقش صرفاً ابزاری بخش سخت‌افزاری اشاره کردند که حتی حوزه‌های مهمی مثل اقتصاد، سیاست و حتی علم و تکنولوژی را شامل می‌شود و حوزه فرهنگ و اجتماع را که در سبک زندگی جلوه می‌کند، بخش حقیقی و مبنایی خواندند.

نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها اضافه کرد: وقتی از سبک زندگی سخن می‌گوییم دامنه وسیعی را شامل می‌شود که همه رفتار، روابط و حتی آیین‌ها را دربرمی‌گیرد. با این حساب، سبک زندگی فقط نحوه پوشش نیست. اخلاق اجتماعی، نحوه تعامل با اقتضائات زندگی مدرن، فرایند اثرگذاری متقابل ابزار تکنولوژیک بر انسان، نقش اجتماعی و همه اینها را شامل می شود. حتی در جوامع توحیدی، مومنانه زندگی کردن در عین پرهیز از افراط و تفریط را مدنظر دارد. بنابراین اگر آن را با تسامح، مساوی فرهنگ عمومی و آداب شخصی بدانیم، بیراهه نیست.

انتظامی گفت: معمولاً نظریه پردازان، نسبت به امکان غلبه جنبه‌های سخت مثل اقتصاد و تکنولوژی نگرانی دارند زیرا ملت‌هایی که به دنبال توسعه و پیشرفت هستند به این جنبه توجه بیشتری می‌کنند و از جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی غافل می‌شوند. این توجه و انذار رهبری بسیار هوشمندانه بود که درست است باید پیشرفت سخت افزاری را جدی بگیریم تا جایگاهی در خور بیابیم ولی مبادا در آن غرق شویم و وقتی به خود بیاییم که مدرن هستیم اما صاحب تمدن نیستیم. زیرا حتی همان «جایگاه درخور» وقتی محقق می‌شود که تمدن و تمدن ساز باشیم و تمدن سازی بر دو پایه استوار است که جنبه‌های سخت یا ابزاری، هر چند جلوه‌گری بیشتری دارند و ملموس‌ترند اما فقط یکی از دو پایه را تشکیل می‌دهند و اتفاقاً پایه روبنایی را.

وی تاکید کرد: مخاطب اصلی رهبری، اندیشمندان و نخبگان هستند که به قول ایشان آسیب شناسی و سپس چاره جویی و ارائه طریق بکنند؛ یعنی با تحلیل دقیق شرایط و درک نیازها و اتکا به مبانی فرهنگی دینی ـ ملی و لحاظ اقتضائات، ترکیب کامل، یکپارچه، مناسب، روزآمد، قابل پذیرش و هویت ساز یا لااقل برآمده از هویت را ارائه دهند زیرا سبک زندگی ربط مستقیم به هویت دارند. مخاطب بعدی رهبری، دستگاههای مرتبط با فرهنگ و تعلیم هستند که چنین الگویی را تبدیل به هنجار کنند. به این ترتیب، رسانه ها در هر دو دسته قرار می گیرند و به همین دلیل، نقش و وظیفه مضاعف دارند.

این فعال مطبوعاتی افزود: رسانه‌ها اگر چه افکار عمومی را نمایندگی می‌کنند، اما در یک رابطه هم‌افزا در ساخت و شکل دهی به افکار عمومی موثرند. بر همین سیاق الگو و سبک زندگی که توسط آنها ارائه یا تبلیغ می‌شود عملا و به تدریج به سبک غالب تبدیل می‌شود. رسانه‌ها در شکل دهی به رفتار اجتماعی موثرند و لذا عملاًٌ یکی از کارکردهای آنها هنجارسازی است.

حسین انتظامی در پایان گفت: متاسفانه شاهدیم بعضی از الگوهایی که در رسانه‌ها حتی به صورت غیرعمدی معرفی می‌شوند، هویت ما را نمایندگی نمی‌کند یا مناسب تمدن یا آرمان‌ها یا جایگاه یا افق ما نیست. اگر این بلاتکلیفی تداوم یابد علاوه بر آن که از نقش الهام ‌بخشی خود فاصله می‌گیریم، با هضم شدن در روندهایی که به اسم جهانی شدن به عنوان یک واقعیت البته غیرحقیقی القاء می‌شود، مقلد و پیرو می‌شویم. چنین روندی، یعنی آن بلاتکلیفی یا این تقلید بی‌مبنا به زبان انسجام اجتماعی است.

{nice1}

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما