پنج ميليارد ريال نيز جهت ادامه عمليات ساماندهي رودخانه هاي سيل خيز بهشهر در اختيار شركت آب منطقه اي مازندران قرار گرفت بنا بر موافقت استاندار مازندران در جلسه ستاد مديريت بحران استان، مبلغ بيست ميليارد ريال به صورت علي الحساب براي آغاز عمليات آبخيزداري در شهرستان هاي بهشهر و مياندرود اختصاص يافت كه اداره كل منابع طبيعي استان مسوول اجراي اين مصوبه است.
به گزارش روابط عمومي استانداري، هم چنين در اين جلسه و با موافقت سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران مبلغ پنج ميليارد ريال براي بهسازي راه هاي سيل زده دهستان استخرپشت نكا اختصاص يافت كه مسووليت اجراي اين پروژه به عهده اداره كل راه و شهرسازي استان مي باشد.
در اين جلسه پنج ميليارد ريال نيز جهت ادامه عمليات ساماندهي رودخانه هاي سيل خيز بهشهر در اختيار شركت آب منطقه اي مازندران قرار گرفت.
حواله يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به فرماندار بهشهر به عنوان رييس ستاد مديريت بحران شهرستان جهت كمك هاي ضروري منطقه سيل زده بهشهر و دويست ميليون ريال به فرماندار مياندرود براي هزينه هاي ضروري بخش سيل زده اين شهرستان از جمله ديگر مصوبات اين جلسه بود.
هم چنين در اين جلسه چهارصد ميليون ريال در اختيار فرماندار ساري براي نيازهاي ضروري منطقه سيل زده شهرستان و بخش كليجان رستاق، دويست ميليون ريال در اختيار فرماندار گلوگاه براي هزينه ضروري لايروبي رودخانه سيل خيز گلوگاه و مبلغ سيصد ميليون ريال جهت هزينه هاي ضروري منطقه سيل زده كلاردشت در اختيار فرماندار منطقه قرار گرفت.
گفتني ست به بازماندگان هر يك از متوفيان سيل بهشهر مبلغ سي ميليون ريال ( سه ميليون تومان ) از طرف دولت و هلال احمر اهدا گرديد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما