مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از سرمایه گذاری يكهزار و 248 میلیون ریالی در پروژه هاي برق و مخابرات شهرکها و نواحی صنعتی مازندران خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد گفت : بمنظور تکمیل زیرساختهـای مناسب در شهرکهـا و نواحی صنعتی استـان ، اجـرای پروژه ها بمنظور برطـرف نمودن موانع و مشکلات زیرسـاختی در این شهرکهـا و نواحي صنعتي ، در دست انجـام می باشد که در بحث برق و مخابرات ، در قالب 5 پروژه در شهرکهای صنعتی استان به پایان رسیده است .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت : پنج پروژه برق و مخابرات در شهرکهای صنعتی شهدای محمودآباد ، لاریجان ، رستم کلا قائمشهر و بابلسر انجام شده است .

وفایی نژاد افزود : برای اجرای این پروژه ها در شهرکهای صنعتی یاد شده ، مبلغ يكهزار و 248 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت شهرکهای صنعتی هزینه شده است .

وی بیان داشت : آماده سـازی بستر توسـعه صنعتی با تکمیـل زیرساختها ، موجبات ايجاد انگـیزه در سرمایه گذاران و برطرف نمودن کاستی های پیش روی صاحبان صنایع را فراهم می سازد .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما