کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان مازندران در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش دفاتر فوق الذکر درسطح استان(در نقاط مشخص شده) و بر اساس شرایط ذیل اقدام به ایجاد و بهره برداري دفاتر پیشخوان خدمات دولت نماید  لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط، جهت آگاهی از شرایط فراخوان و دریافت فرم مربوطه می بایستی به آدرس سایت استانداري مازندران (http://www.ostan-mz.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق شرایط فراخوان ، نسبت به ارسال مدارك مورد نیاز از طریق پست پیشتاز (به آدرس : ساري صندوق پستی شماره 141-48175 )اقدام و رسید دریافت شده را تا مرحله پایانی فراخوان نزد خود نگهداري نمایند.
تذکر مهم : پس از یک ماه از تاریخ اعلام فراخوان، بررسي تقاضاها انجام مي گردد وبه فرم درخواست هایی که بعد مهلت ابلاغی ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .(مهلت ارسال فرم درخواست و مدارك تا تاریخ 20/9/91 )

الف) شرایط اولیه متقاضی جهت اشخاص حقیقی :
1. داراي تابعیت ایرانی.
2. تدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان رسمی کشور .
3. داشتن اهلیت قانونی و نداشتن پیشینه کیفري و عدم اشتهار به فساد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اعتیاد به مواد
مخدر (ارائه تأئید صلاحیت هاي فردي توسط مراجع ذیصلاح) و نداشتن سابقه عضویت در گروهکهاي غیر قانونی.
4. دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت از انجام آن براي افراد ذکور .
5. عدم اشتغال در تشکیلات دولتی با رعایت قوانین و مقررات جاري.
6. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزار ت علوم، تحقیقات و فنآوري و یا حداقل 10 سال سابقه
کارشناسی کاربردي (براساس حکم کارگزینی) در دستگاههاي دولتی.
7-متقاضی دفتر پیشخوان دولت باید بومی شهر يا روستاي مورد تقاضا باشند.
ب) شرایط اولیه متقاضی جهت اشخاص حقوقی :
1. شخص حقوقی باید غیردولتی و محل ثبت آن در ایران باشد.
2. صاحبان امضاء آن تمامی شرایط مذکور در بند هاي 1 الی 5 (الف) و مدیر عامل و یا یکی از صاحبان امضاء آن
علاوه بر بندهاي مذکور، شرایط بند 6 و7(الف)را نیز داشته باشند.
3. پیگیریهاي لازم جهت اخذ پروانه بایستی از طریق مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء شرکت و یا وکلاي قانونی
آنها انجام پذیرد.
توضیح 1: در صورتیکه ثابت شود اسناد و مدارك ارائه شده جعلی و یا خلاف واقع می باشد پروانه صادره لغو می گردد و پیگرد قانونی دارد.
توضیح 2:موارد ذيل در اولويت براي صدور پروانه خواهد بود.
اولويت 1:خانواده شهدا و جانبازان 70% وبالاتر
اولويت 2:جانبازان 25% تا 70% وساير ايثارگران
اولويت 3:دارندگان مجوز باجه مخابراتي
ج- مدارك مورد نیاز :
1. تکمیل فرم تقاضا .
2. تصویر تمامی صفحات شناسنامه .
3. تصویر پشت و رو کارت ملی.
4. تصویر آخرین مدرك تحصیلی رونوشت برابر اصل .
5. تصویر اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور ( براي متقاضیان حقوقی) و رونوشت برابر اصل.
6. تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از انجام آن براي افراد ذکور حقیقی و براي صاحبان امضاء اشخاص حقوقی
و رونوشت برابر اصل.
7. تعداد 6 قطعه عکس 4*3
7. استشهاد محلی مبنی بر سکونت متقاضی در روستا با تایید شوراي محل و دهیاري منطقه(براي متقاضيان دفتر روستايي)
كپي برابر اصل سند يا مبايعه نامه منزل مسكوني شهر مورد تقاضا.
8- مدارك مربوط به خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران

توضيح: نتايج بررسي از طريق سايت استانداري و يا بصورت تلفني به پذيرفته شدگان محترم اطلاع داده خواهد شد . متقاضيان محترم از تماس تلفني و مراجعه حضوري خودداري فرمايند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما