بررسي تقاضاها پس از یک ماه از تاریخ اعلام فراخوان انجام مي شود و به فرم درخواست هایی که بعد از مهلت ابلاغی ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فراخوان صدور پروانه ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال 1391 

کلیه متقاضیان واجد شرایط، جهت آگاهی از شرایط فراخوان و دریافت فرم مربوطه می توانند  به سایت استانداري مازندران مراجعه كنند.

به گزارش روابط عمومي استانداري مازندران، ابوذر قرباني، مدير كل دفتر فناوري اطلاعت، ارتباطات وامنيت استانداري و دبيرکارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مازندران از فراخوان جديد جهت صدور پروانه براي ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت طي سال 1391در استان خبر داد و گفت:  اين كارگروه در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش دفاتر فوق الذکر بر اساس ضوابط، اقدام به ایجاد و بهره برداري از دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان نماید.

وي اظهار داشت: کلیه متقاضیان واجد شرایط، جهت آگاهی از شرایط فراخوان و دریافت فرم مربوطه می توانند  به سایت استانداري مازندران مراجعه كنند.

قرباني افزود: متقاضيان پس از مطالعه دقیق شرایط فراخوان ، نسبت به ارسال مدارك مورد  نیاز  از  طریق پست پیشتاز  به آدرس : ساري- صندوق پستی شماره 141-48175 اقدام نموده و رسید دریافت شده را تا مرحله پایانی فراخوان نزد خود نگهداري دارند.

دبيرکارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مازندران خاطر نشان ساخت: بررسي تقاضاها پس از یک ماه از تاریخ اعلام فراخوان انجام مي شود و به فرم درخواست هایی که بعد از مهلت ابلاغی ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

وي گفت: مهلت ارسال فرم درخواست و مدارك تا تاریخ 20/9/91 مي باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما