من به مسئولان و رؤسای قوا هشدار ميدهم كه مراقب باشند و اختلافات را به ميان مردم نكشانند.

 حضرت آيت الله خامنه ای با تأكيد بر اينكه رهبری از رؤسای قوا حمايت كرده و حمايت خواهد كرد، خاطر نشان كردند: نامه نگاريهای اخير و مطالب آن به هيچ وجه موضوع مهمی نيست اما اين اختلاف نظرها نبايد به ميان مردم كشانده و دست مايه ای برای جنجال و هياهوی رسانه های بيگانه و دشمنان شود.
ايشان تأكيد كردند: همه بايد متوجه مسئوليت خود و شرايط حساس كنونی باشند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به عصبانيت دشمن از حوادث منطقه و پيشرفتهای علمی و تأثيرگذاری ملت ايران افزودند: يكی از روشهای موذيانه و موريانه وار دشمن در اين شرايط، ايجاد اختلاف از راههای نفوذ است كه همه بايد مراقب باشند و اختلاف ها را به حداقل برسانند.
حضرت آيت الله خامنه ای خاطرنشان كردند: اختلاف نظر طبيعی است اما اين اختلاف نظر نبايد به اختلاف در عمل و گريبانگيری و مچ گيری در مقابل مردم، تبديل شود.
ايشان تأكيد كردند: از امروز تا روز انتخابات، هركسی كه بخواهد اختلاف ها را به ميان مردم بكشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده كند،‌ قطعاً به كشور خيانت كرده است.
رهبر انقلاب اسلامی، مسئولان كشور را زحمت كش و دلسوز خواندند و خاطر نشان كردند: مسئولان بدنبال كار و تلاش هستند كه برخی اوقات غفلت هايی هم انجام می گيرد اما اميدوارم خداوند بر اساس نيت هايی كه بدنبال خدمت به مردم هستند، ملت ايران را در همه ميدانها موافق كند كه قطعاً هم اينگونه خواهد بود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما