مدت هاست كه بسياري  از مسئولين استان ، شهرستان و اعضاي شوراي اسلامي شهر به نقد ، تحليل و بررسي در خصوص ساخت و نصب و جمع آوري مجسمه هاي اسب ميدان حضرت امام ( ره ) مي پردازند در اين بين برخي از مسئولين اين مجسمه ها را نماد تاريخي مركز استان مي دانند لذا ضروريست به تشريح گزارشي در رابطه با تاريخچه ساخت و نصب مجسمه اسب ها در ميدان امام ( ره ) پرداخته تا مردم بتوانند به عنوان بهترين قضات در خصوص موجوديت اين مجسمه به عنوان نماد تاريخي مركز استان قضاوت نمايند . 
اين مجسمه ها به دست هنرمندان كشورمان بنام هاي بخشي ، ارژنگ  ، آذر فهيم و 200 كارگر ساده با صرف مدت يك سال در سال 1355 شروع شده ، در سال 1356 به پايان رسيده و نصب گرديد و با حضور همسر پهلوي دوم مورد بهر برداري قرار گرفت طرف قرارداد استانداري مازندران مبلغ سه ميليون تومان نوع جنس مجسمه اسب برنز و فايبركلاس بوده و اين پروژه طي سه مرحله اجرا شده است كه سال 1357 پس از پيروزي انقلاب اسلامي  مجسمه شاه مخلوغ جمع آوري و در انبار شهرداري واقع در خيابان ملامجدالدين نگهداري شد .
مجسمه بزرگ كشاورز داخل ميدان مربوطه كه سال 57 جمع آوري شده بود در حال حاضر در تهران جلوي ساختمان وزارت كشاورزي نصب شده است كه  اين هم كم لطفي بوده و نبايد اين آثار از ساري به تهران انتقال پيدا مي كرد . در زمان رژيم گذشته تاريخچه نام ميدان اصلاحات ارضي نام گذاري شد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تغيير نام اين ميدان نام اول آن آزادي ، سپس  وليعصر و سرانجام امام ( ره ) نامگذاري گرديد.

متأسفانه در محافل خارج از كشور هم به علت عدم اطلاع رساني مسئولين ما ، گزارشات سراسر كذبي مبني بر اينكه اين مجسمه ها در زمان رژيم گذشته در كشور ايتاليا ساخته شده به گوش مي رسد كه به هيچ عنوان صحت ندارد " همانطوري كه گزارش مذكور بدان اشاره شده ، واقعيتي مطلق و انكار ناپذير از تاريخچه مجسمه اسب ها مي باشد ضمناً مجسمه كشاورز اين ميدان در حال حاضر در محوطه حياط ورودي يكي از وزارتخانه ها در تهران نصب مي باشد اي كاش به جاي اينكه مسئولين اجازه مي دادند كه اين مجسمه به تهران منتقل گردد  در يكي از بلوارهاي  شهر همچون بلوار كشاورز نصب ، تا نماد كشاورز در يكي از بلوارهاي مركز استان كه به نام بلوار كشاورز نامگذاري شده است نصب مي شد . اينك مسئولين تصميم بر اين گرفته اند كه مجسمه هاي اسب ها را در ميدان فرح آباد نصب كنند تا هم منتقدين هم موافقين نصب اسب ها قدري به آرامش برسند .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما