56 شهرداری استان مازندران به همراه سازمان همیاری شهرداریهای استان و موسسه بازیافت و مدیریت مواد زاید جامد مازندران در سومین نمایشگاه بین الملل جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای کشور شرکت نمودند. 56 شهرداری استان مازندران به همراه سازمان همیاری شهرداریهای استان و موسسه بازیافت و مدیریت مواد زاید جامد مازندران در سومین نمایشگاه بین الملل جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای کشور شرکت نمودند.

این نمایشگاه از 20 لغایت 23 آبانماه در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران برپا می باشد.

اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال می گردد. 

 

 

 

 

 

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما