جمعی از کارگران نساجی مازندران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. جمعی از کارگران نساجی مازندران با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار مساعدت رییس‌جمهور و همکاری مجلس برای فعال شدن مجدد این کارخانه و دریافت حقوق معوقه خود بودند.

رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سیدهادی حسینی و تعداد دیگری از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و تعدادی از نمایندگان استان‌های شمالی در مجلس با تجمع‌کنندگان صحبت کردند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما