ابراهیم باغبانی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران به اتفاق مدیران کمیته امداد شهرستان های نوشهر و چالوس از مناطق سیل زده غرب استان بازدید کردند به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران، مدیرکل کمیته امداد مازندران در این بازدید با اشاره به اینکه کمیته امداد آماده جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان غرب استان است، گفت: ممکن است کمیته امداد به صورت مستقر پایگاه جمع آوری کمک نداشته باشد ، اما دفاتر شهرستان های مازندران آماده دریافت کمک های مردمی برای سیل زدگان است.

باغبانی با اعلام اینکه شماره حساب 1033 کمیته امداد برای جمع آوری کمک های مردمی اختصاص یافته است، افزود: براساس گزارش های مسئولان مربوطه خسارت های وارده بیشتر به لوازم زندگی مردم وارد شده است.

وی گفت: کمک های مردمی می تواند در قالب لوازم زندگی، مواد غذایی باشد.

مدیر کمیته امداد شهرستان نوشهر نیز در این بازدید با اشاره به اینکه 10 روستا در حوزه شهری براثر سیل خسارت دیدند، بیان داشت: براساس برآورد اولیه
 150 خانوار روستایی و 350 خانوار شهری در این سیل آسیب دیدند.

رفیع خانکشی با بیان اینکه 35 مددجوی کمیته امداد این شهرستان نیز در این سیل متحمل خسارت شدند، گفت: به 25 خانواده 20 تا 50 درصد خسارت در بخش لوازح منزل
وارد شده است.

وی با اعلام اینکه 10 خانواده نیز 50 تا 100 درصد خسارت دیدند، افزود: خسارت ها تاکنون عمرانی نبوده است و بیشتر خسارت ها در بخش لوزام زندگی بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه کمیته امداد آماده جمع آوری کمک های مردمی است، تصریح کرد: بیشترین نیازهای مناطق سیل زده تامین لوازم زندگی، خوراک و پوشاک
است.

مدیر کمیته امداد شهرستان چالوس نیز با اشاره به اینکه مددجویان کمیته امداد در مناطق تازه آباد، مهدی آباد و 13 روستای شهرستان چالوس در این سیل خسارت
دیدند، گفت: فقط در یک روستا خسارت عمرانی به منزل یک مددجو گزارش شده است که خسارت این بخش نیز تخریب سرهم بندی منزل بوده است.

بهرام کیاکجوری با بیان اینکه در برآورد اولیه 30 خانواده مددجوی کمیته امداد شهرستان چالوس در سیل خسارت دیدند، افزود: با توجه به آبگرفتگی منازل براثر
سیل پیش بینی می شود به هر خانواده 4 تا 5 میلیون تومان خسارت وارده شده باشد.

وی گفت: براساس گزارش های اولیه 150 میلیون تومان خسارت در بخش لوازم خانگی به مددجویان کمیته امداد شهرستان چالوس وارد شده است.

این مسئول با از متضرر شدن بعضی از خانواده های مددجویان کمیته امداد که با دریافت تسهیلات اقدام به خرید دام و ماکیان کرده بودند، خبر داد و خاطر نشان
کرد: تلفاتی نیز در این بخش براثر سیل وارد شده است که باید اطلاعات کاملی در این زمینه جمع آوری شود

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما