مدیر کل پزشكي قانوني استان با بيان مطلب فوق افزود : تعداد کل متوفیان ناشی از تصادفات رانندگي ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در مهرماه  سالجاري هفتاد و هشت نفر(78) نفر می باشد

كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل پنج (5) درصد كاهش داشت .به گزارش روابط عمومي اداره كل پزشكي قانوني مازندران دكتر عباسي تصریح کرد: از اين تعداد محور برون شهري 58 نفر ، درون شهري 13 نفر و راه روستايي تعداد 7نفر مي باشد .بيشترين فوتي  شهرهاي ساري و بابل هركدام به ترتيب 292 و 267 و كمترين عباس آباد با 28 مورد مي باشد. اين مقام اجرايي استان تعداد مصدومین ناشی از تصادفات رانندگي ارجاعی به مراکز پزشکی استان در مهرماه  سالجاري را  1617 نفر اعلام كرد و كه اين رقم نسبت به مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشت .

اين مقام اجرايي استان تصريح كرد : در راستاي كنترل و كاهش آمار تصادفات در جاده هاي برون شهري، رعايت نکات ايمني از قبيل بستن کمربند ايمني براي رانندگان و سرنشينان  و نيز عدم مکالمه با تلفن همراه و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را مورد تاکید قرار داد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما