دستيار معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد كشور گفت: كميته امداد در بخش كارآفريني نيز از ايده‌هاي نوين استقبال مي‌كند. به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني (ره) مرتضي بوجار در گردهمايي كارشناسان اشتغال كميته امداد امام خميني (ره) مازندران اظهار داشت: مقام
معظم رهبري در نامگذاري‌ها سال‌ها توجه به مسائل اقتصادي را مورد توجه قرار مي‌دهند.
وي با بيان اينكه اين نامگذاري‌ها به اين مبنا است كه دشمن در بخش اقتصادي جنگي را با ما شروع كرده است، ابراز داشت: ما بيش از 30 سال در تحريم‌هاي اقتصادي دشمن قرار داريم و در سال 91 اين حلقه تنگ‌تر شده است.
بوجار با اعلام اينكه كميته امداد به دنبال تحقق اهداف چشم‌انداز نظام است و در اين راه گام‌هاي بلندي را برداشته است، تصريح كرد: اعتبارات بخش اشتغال در سال گذشته يك‌هزار و 500 ميليارد تومان بوده است.
وي با اشاره به اينكه در سال گذشته شوراي عالي اشتغال 50 درصد اعتبارات بخش اشتغال را به اين نهاد اختصاص دادند، گفت: اين اعتبار با يك‌هزار و 320 ميليارد تومان محقق شد.
دستيار  معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد كشور با بيان اينكه 25 درصد سهم اشتغال استان مازندران از آن كميته امداد است، خاطر نشان كرد: 18 هزار شغل براي مددجويان كميته امداد استان در سال گذشته اختصاص يافت.
وي با بيان اينكه در سال جاري 2 هزار و 700 ميليارد تومان اعتبار براي اشتغالزايي مددجويان مصوب شده است، گفت: اين اعتبار در بخش مددجويي، مشاغل روستايي و شهرهاي زير 20 هزار نفر تعريف شده است.
بوجار با اشاره به اينكه دستورالعمل اجرايي شدن اين اعتبارات آماده شده است، اظهار داشت: در بخش كارآفريني نيز از ايده‌هاي نوين در بخش اشتغال استقبال مي‌شود.
وي با تاكيد بر ضرورت نظارت بر مشاغل و فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده، بيان داشت:
نظارت به عنوان يك اصل از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
دستيار معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد كشور با اشاره به اينكه بايد براساس برنامه پنجم توسعه كشور سالانه 10 درصد از مددجويان اين نهاد با اجراي طرح‌هاي خودكفايي از طرح خارج شوند، اظهار داشت: بايد سالانه 120 هزار خانوار از پوشش خارج شوند كه اين مسئله نيز با خودكفايي محقق مي‌شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما