مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور انتخابات، با بیان اینکه هنوز ستاد انتخابات برای انتخابات سال آینده تشکیل نشده است، گفت: زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری اردیبهشت و شورای شهر فروردین ماه است.

حسنعلی نوری اظهارداشت: هنوز ستاد انتخابات تشکیل نشده است و هر زمانی که ستاد تشکیل شد تقویم نهائی انتخابات به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: جدول زمان بندی انتخابات از جمله تعیین صلاحیت ها، زمان اعتراض برای رد صلاحیت ها، بررسی مجدد ، اعلام لیست نهائی و... بعد از تشکیل ستاد انتخابات مشخص خواهد شد.

نوری همچنین ضمن تکذیب خبر اعلام ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در 24 فروردین ماه که توسط برخی از رسانه ها منتشر شده بود، خاطرنشان کرد: ثبت نام کاندیداهای شورای شهر در فرودین ماه و انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

وی افزود: طبق قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری پس از پایان مهلت ثبت نام کاندیداها ، بلافاصله مدارک داوطلبان از سوی وزارت کشور به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می گردد .

همچنین براساس ماده 57  شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد .

بر اساس این گزارش وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند .

همچنین فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .

انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری 24 خرداد ماه سال آینده برگزار می شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما