رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران از مدیران استان خواست از طرح شکایت علیه رسانه ها پرهیز کنند. به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومی استانداری، هادی ابراهیمی در نامه ای خطاب به مدیران ستادی استانداری، فرمانداران و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد: در صورت وجود هرنوع مسئله یا دعوی حقوقی با رسانه های استان ضمن پرهیز جدی از طرح شکایت یا هرگونه اقدام در این خصوص، موضوع را با استانداری هماهنگ کنند.

در این نامه آمده است: با توجه به سیاست راهبردی دولت مبنی بر تعامل و تقویت ارتباط با رسانه ها، ایجاد ظرفیت پذیرش نقد، نهادینه کردن فضای موثر گفتگو، اعتقاد به اصل پاسخ گویی و مدیریت مدبرانه مسائل بین رسانه ها و دستگاه های اجرایی به منظورحفظ و تقویت آرامش در فضای استان از شکایت علیه رسانه ها خودداری شود.

ابراهیمی ادامه داد: مقتضی است در صورت وجود هرنوع مسئله یا دعوی حقوقی با رسانه های استان ضمن پرهیز جدی از طرح شکایت یا هرگونه اقدامی در این خصوص، موضوع را با اینجانب یا مدیر روابط عمومی استانداری هماهنگ کنید.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما