رتبه برتر "ارزيابي عملكرد" وزارت نيرو به شركت توليد برق شهيد سليمي رسيد. تقدير وزير نيرو از مديران و كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكاء

بدين وسيله از زحمات ارزنده مديران و كاركنان آن شركت در دستيابي به اهداف ساليانه كه منجر به كسب رتبه برتر در ارزيابي عملكرد سال 1390 شركت هاي مديريت توليد برق گرديد، قدرداني مي نمايم.مديريت توليد برق شهيد سليمي نكا موفق به كسب رتبه برتر در ارزيابي عملكرد سال90 شد.

مهندس مجيد نامجو وزير نيرو با صدور و ارسال لوح تقدير، از تلاش مديران و كاركنان شركت توليد برق شهيد سليمي نكاء به خاطر كسب رتبه برتر در ارزيابي عملكرد سال90 تقدير كرد.

در لوح تقدير وزير نيرو آمده است: 

جناب آقاي دكتر طالبيان 

مديرعامل محترم شركت توليد برق شهيد سليمي (نكاء) 

با سلام 

بدين وسيله از زحمات ارزنده مديران و كاركنان آن شركت در دستيابي به اهداف ساليانه كه منجر به كسب رتبه برتر در ارزيابي عملكرد سال 1390 شركت هاي مديريت توليد برق گرديد، قدرداني مي نمايم.اميد است با توكل به خداوند متعال و در سايه رهنمودهاي ولي امرمسلمين زمينه تحقق اهداف سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني در صنعت آب و برق كشور را فراهم نمائيد.

" مجيد نامجو وزير نيرو"

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما