مسکن مهر فریدونکنار و مرکز تحقیقات نوشیروانی بابل سه شنبه افتتاح می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان برای افتتاح پروژه‌های مسکن مهر شهرستان فریدونکنار و افتتاح مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به مازندران سفر می‌کند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما