امیر پریچهره مدیر کل سابق ورزش و جوانان استان مازندران، بعنوان مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد. در حکمی از سوی محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، امیر پریچهره، مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان مازندران به عنوان مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

مراسم معارفه پریچهره صبح امروز در وزارت ورزش و جوانان برگزار میشود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما