رضا گنجي شهردار جويبار در نشست مشترك با هنرمندان اين شهرستان از بکارگیری طرح های هنرمندان جویباری در زیباسازی شهری خبر داد.  به گزارش پايگاه اطلاع رساني شهرداري جويبار رضا گنجي شهردار جويبار در نشست مشترك با هنرمندان اين شهرستان از بکارگیری طرح های هنرمندان جویباری در زیباسازی شهری خبر داد و گفت:جويبار از شهرستانهاي مركزي مازندران است كه در زمينه هنر،هنرمندان صاحب نامي دارد و آثارهاي برخي از اين هنرمندان چون استاد چيني ساز در رشته سفال وكوزه گري در سطح  کشور و بين الملي مطرح است.

شهردار جويبار با اشاره به اينكه هنرمندان زيادي در رشته هاي مختلف در اين شهرستان فعاليت مي كنند تصريح کرد:بسياري از هنرمندان به صورت متناوب در طول سال به اين شهرداري مراجعه مي كنند واز بي توجهي از سوي متوليان هنر مندان اين شهرستان اظهار گلايه مي كنند.

گنجي با بيان اينكه شهرداري جويباربراي زيبا سازي سطح شهر، آمادگي دارد تا از طرحهاي هنرمندان براي ايجاد فضاي  زيبا ومناسب براي شهروندان استفاده كند برتشكيل انجمن هنرمندان در جهت پيگيري مطالبات تاكيد كرد و افزود:

هنرمندان اين شهرستان مي توانند با تشكيل انجمن هنرمندان مطالبات خود را از سوي دستگا هاي متولي بخصوص سازمان صنايع دستي وميراث فرهنگي و گردشگري پيگير باشند.

گفتني است :جمعي از هنرمندان در اين نشست با اظهار گلايه از عدم متولي و حمايت به هنرمندان  خواستار راهكار اساسي ازسوي شهردار جويبار و بكار گيري هنرمندان در اجراء طرحهاي زيبا سازي شهر شدند.

در اين جلسه رضا گنجي شهردار جويباربا اهداء لوح سپاس از هنرمندان شهرستان جويبار كه در بر پايي نمايشگاه هنرهاي دستي با حمايت شهرداري در پارك كودك المپيك همکاری کردند تجليل کرد .     

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما