مدير كل پزشكي قانوني مازندران تعداد كشته شدگان موتور سوارها در حوادث ترافيكي را 149 نفر اعلام كرد .

مدير كل پزشكي قانوني مازندران تعداد كشته شدگان موتور سوارها در حوادث ترافيكي را 149 نفر اعلام كرد و افزود : در اين استان در هشت ماهه سالجاري تعداد 617 نفر در حوادث رانندگي كشته شدند كه از اين تعداد 149 نفر از آنها موتور سوار هستند كه 139 نفر آن مرد و 10 نفر زن مي باشد .به گزارش روابط عمومي اداره كل پزشكي قانوني استان دكتر علي عباسي تصريح كرد : ساري با تعداد 35نفر و بابل با 19 بيشترين و نور با تعداد يك نفر كمترين تلفات موتور سوار را دارند و بيشترين فوتي در ماه هاي مهر و تير به ترتيب با 22 و 18 و كمترين آن با تعداد 8 نفر در آبان ماه مي باشد . وي خاطر نشان كرد :بيشترين گروه سني كه مرگ موتور سوارها در آن اتفاق افتاده ، گروه سني 21 تا 30 سال است كه تعداد آنها 44 نفر و بعد از آن گروه سني 11 تا 20 سال با تعداد 37 نفر مي باشد .وي در خصوص تحصيلات متوفيان تصريح كرد :تعداد 42 نفر راهنمايي ،24 نفر دبيرستان ،ابتدايي 25نفر،ديپلم 26نفر ، ليسانس 6 نفر ،فوق ليسانس و بالاتر1 نفر ،نامعلوم هم يك نفر مي باشد . عباسي در ادامه افزود : شايعترين علت مرگ موتورسوران در تصادفات ، ضربه مغزي و عوارض ناشي از آن و سپس خونريزي وسيع ، صدمات و شكستگي هاي متعدد از عوامل ديگر منجر به مرگ در موتورسواران در هشت ماهه سالجاري بوده كه اميد مي رود با رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و استفاده از كلاه ايمني شاهد كاهش چشمگير آن باشيم .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما