سرهنگ علی نیازی فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان استان مازندران گفت: با تلاش و کوشش شبانه روزی نیروهای این یگان درآذرماه سال جاری  3904 (  سه هزارونهصدوچهار)رشته دام‌هاي صیادی غیرمجازخاوياري و استخواني در آب‌هاي ساحلي استان كشف و ضبط شد.  وی با بيان اينكه مبارزه با صید غیر مجاز براي حفظ و حراست از منابع آبزي درياي خزر كه به عنوان ثروت ملي محسوب مي‌شود از وظايف يگان حفاظت منابع آبزيان استان مازندران است افزود:نيروهاي اين يگان همچنین طي 17 مرحله  عمليات مشترک و بازرسي های مختلف با بيش از1360مرحله گشت‌هاي دريايي و ساحلي در شرايط زماني و مكاني متعدد موفق شدند علاوه بر دامهای مکشوفه،250(دوبیست وپنجاه) گرم خاویار، 108(یکصدوهشت)کیلوگرم ماهی خاویاری، 371 (سیصدوهفتاد ویک) قطعه ماهي  استخوانی، 2 (دو) فروند بدنه قايق و قايق پارويي و3 (سه)دستگاه انواع موتور دريايي راكشف و ضبط نموده وهمچنین 19 (نوزده) باب کومه صیادی غیرمجازراجمع آوری وتخریب نمایند. فرمانده يگان حفاظت  منابع آبزيان استان مازندران اظهار داشت: در اين راستا 24 نفرمتهم دستگير و پروند ه هاي اين متخلفان به مراجع قانوني براي رسيدگي ارجاع داده شد.سرهنگ نیازی درپایان ضمن تشکرازهمکاری شهروندان محترم،ازهمه ی هم استانی های کرامی درخواست داشت هرگونه اطلاعات درخصوص صید غیرمجاز را به ستاد خبری این یگان باشماره 01125289555 بابلسراطلاع دهند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما