54 شرکت تعاونی صیادی پره استان که صید ماهیان استخوانی دریای خزر را از بیستم مهرماه آغاز نمودندتاپایان آذرماه موفق شدند  570تن ماهی را صید وروانه بازار مصرف نمایند.  حسن حبیب نژاد  مدیرکل شیلات مازندران بااعلام مطلب فوق گفت : ماهیان صیدشده شامل 293تن ماهی کفال و 251 تن ماهی سفید وحدود 6تن ماهی کپورو حدود17تن سایر بوده است . وی ارزش اقتصادی صید دراستان را مبلغ  هفتاد و نه میلیارد ریال معادل هفت میلیارد و نهصد میلیون تومان برآورد کرد وافزود: سرانه صید هر شرکت دراین مدت بیش از 10 تن بوده است. ضمن اینکه دراین مدت بیش از 4870 قطعه از بچه ماهیان خاویاری که درتور صیادان پره صید شدند توسط خود صیادان مجددا درداخل دریا رهاسازی شدند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما