علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي با اهداء تقدير نامه اي به مهندس سيد علي صادقي رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان نكا او را به عنوان راهدار نمونه كشوري انتخاب نمود. سيد حميد حسيني مسئول روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران با اعلام اين خبر افزود: در هفته حمل و نقل و راهداري وزير راه و شهرسازي به منظور قدرداني از زحمات خستگي ناپذير راهدران هميشه بيدار در جاده ها با اهداء تقدير نامه اي از تلاشهاي مهندس سيد علي صادقي رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان نكا قدرداني و او را به عنوان راهدار نمونه كشوري انتخاب نمود.

وي در ادامه افزود : در بخشي از اين لوح تقدير كه به مهندس صادقي اهداء گرديد ، آمده است : از جنابعالي به عنوان راهدار نمونه اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران كه با شايستگي تمام ، با از خودگذشتگي در جهت اعتلا و ارتقاء ايمني سفرها ، حفظ و نگهداري از راهها و سرمايه هاي ملي كشور خدمت برجسته و درخشان را در كارنامه خود به ثبت رسانده ايد تقدير و تشكر نموده ، و به پاس زحمات ارزشمند و تعهد حرفه اي كه سرلوحه كار خود قرار داده ايد ، با اهداء اين لوح قدرداني مي گردد.

گفتني است مراسم تقدير از راهداران نمونه كشوري روز شنبه مورخ 2/10/1391 در سالن الغدير وزارت راه و شهرسازي با حضور وزير و معاونين اين وزارتخانه برگزار شد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما