مدير كل دامپزشكي استان مازندران عملكرد اداره بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان در 9 ماهه سال جاري تشريح كرد. دكتر مجيد مختاري عنوان كرد : کارشناسان اداره بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزیان مستقر در ستاد ، شبکه های دامپزشکی شهرستانها ومسئولین فنی بهداشتی مستقر در مراکز تکثیر وپرورش آبزیان در راستای اجرای طرح های مراقبت فعال وغیر فعال برروی جمعیت های آبزیان استان براساس پیش بینی های صورت گرفته درابتدای سال جاری ، با انجام 1068 مورد بازدید  ،تعداد 12955 نمونه شامل اسپرم ومایع  تخمدانی لارو وبچه ماهی را از گونه های ماهیان سردآبی ، گرمابی ،خاویاری و زینتی از مراکز تکثیر وپروش آبزیان استان اخذ نموده اند . مدير كل دامپزشكي استان در ادامه افزود بررسی های  باکتریایی  ،انگلی وقارچی بر روی نمونه های اخذ شده توسط آزمایشگاه های تشخیصی این اداره کل واقع درمرکز وغرب استان و نیز بررسی ویروسی  پاتوژن های  مهم واخطار کردنی آبزیان شامل SVC-IPN-IHN-RSIVD-VNN درمرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور وآزمایشگاه منطقه ای اداره کل دامپزشکی استان گیلان صورت ميگيرد . وي با بيان اينكه مازندران از قطب هاي مهم صنعت آبزي پروري در كشور محسوب مي شود افزود كارشناسان و بازرسين بهداشتي دامپزشكي با بازديد هاي ادواري خود و آموزش هاي لازم به بهره برداران در جهت كنترل و جلوگيري از بروز و شيوع برخي از بيماريهاي آبزيان در تلاشند تا از اين صنعت مهم در استان حفاظت و حمايت نمايند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما