مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران گفت: مساجد هویت فرهنگی، رمز ماندگاری و افزایش قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران  است که مورد آماج دشمنان قرا دارد. محمد فوقی، مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران، گفت: تاریخ انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون گواهی می دهد که دولت های استکباری غربی، تمامی اشکال براندازی سخت از جمله شورش، کودتا و جنگ نظامی را در دهه اول تجربه کردند و در جریان براندازی و مقابله سخت، گر چه انرژی و سرمایه های انسانی، مادی و معنوی بسیاری از دست رفت.

وی ادامه داد: ایستادگی و مقاومت ملت ایران تحت رهبری امام خمینی(ره) علیه قدرت های مستکبر را به این واقعیت رساند که استفاده از گزینه سخت و نظامی نمی تواند در برابر ایمان و اعتقاد این مردم کارآمد باشد بلکه بر عکس موجبات تقویت بیشتر روحیه ملی و همبستگی هر چه بیشتر ملت ایران را فراهم می آورد و بر بدبینی و کینه بیشتر نسبت به غرب و دولت های عربی می افزاید.
فوقی اذعان کرد: این قدرت ها به ناچار بر شکست خود در راهبرد مقابله سخت با نظام جمهوری اسلامی اعتراف کردند و پس از آن، آنها با رویکرد جدید و در قالب بهره گیری از روش های نرم اهداف خود را پیگیری کردند، امری که مقام معظم رهبری از همان آغاز دهه هفتاد با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و اخیرا جنگ نرم خطر آن را گوشزد کرده و مسئولان نظام را به چاره اندیشی در برابر آن فراخواندند و شواهد زیادی وجود دارد که آشکار می سازد.  
مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران اظهار کرد: اندیشمندان غربی بر این باور هستند که انقلاب اسلامی گفتمان نوینی را پدید آورده است که بعد نرم و فرهنگی آن ارجح بر سایر ابعاد است و این واقعیت به سبب احیای نظام ارزشی مبتنی بر خصائص فرهنگی (مذهبی و ملی) هویت نوینی را در مردم جامعه شکل داده است که متمایز از هویت سایر ملل مسلمان است و آنها معتقد هستند برای رسوخ در هویت فرهنگی مردم ایران و ایجاد فاصله بین ملت و نظام ایران، باید ابعادی را آماج قرار داد که جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان رمز ماندگاری و افزایش قدرت نفوذ خویش بهره می گیرد.        
وی بیان کرد: ابعادی مانند مساجد و هویت فرهنگی، جذابیت، حمایت مردمی، مشروعیت سیاسی و احساس فراگیر امنیت همگانی و این شاخص ها می تواند برخی از ابعاد قدرت نرم جمهوری اسلامی باشد که مورد طمع دشمنان نظام قرار گرفته است و سنگر بودن مساجد به فرموده حضرت امام، تعارف و تشریفات و تاکتیک سیاسی نبوده و نیست بلکه یک استراتژی است.  
فوقی عنوان کرد: فتنه 1388 یکی از بزنگاه های جریانات سیاسی کشور بود و آزمون بزرگی برای همه جریانات سیاسی بود که در حقیقت در این فتنه چهره حقیقی و میزان همراهی واقعی جریانات سیاسی کشور هر کدام به اندازه وفاداری به نظام یا زاویه ای که با نظام داشتند، اقدام کردند.
مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران ادامه  داد: در سومین سالگرد آن حماسه بی نظیر تاریخی با هدف تبیین، آشکارسازی ابعاد فتنه 1388 و حماسه نهم دی، کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران با بهره گیری از نقطه نظر نخبگان فکری و دستگاه و نهادهای فرهنگی تلاش می نمایند تا فتنه 1388 را در بستر جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی تبیین نماید، عوامل شکل گیری و پیدایش حماسه نهم دی را آشکار سازد، ویژگی ها و مختصات آن حماسه را در محیط داخلی و خارجی برشماری نماید، کارکردها و آثار آن حماسه را در محیط داخلی و خارجی برشماری نماید و درس ها و پیامدهای حماسه نهم دی را با توجه به نیازهای امروز آشکار و تبیین نماید.
وی، توجه به لایه های عمیق پیدایش و ظهور حماسه نهم دی، تاکید بر رویکرد تبیین و پرهیز از سطحی نگری، تحلیل و تبیین ابعاد، ریشه های فتنه سال  88 و شیوه های براندازی نرم توسط دشمن، تحلیل و تبیین ابعاد و پیامدهای داخلی و خارجی حماسه نهم دی، بهره مندی از این مولفه قدرت ملی برای مدیریت آینده انقلاب اسلامی را از سیاست و رویکردهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران در نهم دی اعلام کرد.
فوقی، تشریح جایگاه و نقش رهبری انقلاب در  حراست از اصول و خطوط کلی حرکت انقلاب و آشکارسازی ابعاد فتنه 88، تحلیل و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی، تبیین عمیق مردمی انقلاب اسلامی، توجه به 9 دی به عنوان رویدادی ملی و دربرگیرنده همه اقشار، جریانات و گروه های معتقد به انقلاب اسلامی با مشارکت همه رای دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری و تشریح نقش توده های مردم به عنوان پایه انقلاب در جلوگیری از انحراف و سازش با دشمن را از دیگر سیاست ها بیان کرد.
مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران ، تبیین و ترویج پیام های یوم الله 9 دی، آشکار سازی ابعاد حماسه 9 دی، بررسی و هماهنگی فعالیت های موثر و مورد نیاز، بحث و تبادل نظر و فعال سازی دستگاه ها و نهادها و سازمان ها، توجه دادن افکار عمومی و ظرفیت های اجتماعی به این رویداد مهم و بستر سازی برای توسعه فعالیت های خودجوش و انقلابی و مردمی را از اهداف بزرگداشت نهم دی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران برشمرد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما