مدير عامل شركت توزيع برق مازندران گفت : در 9 ماهه سال جاري 114 كيلومتر شبكه فشارمتوسط و 143 كيلومتر شبكه فشار ضعيف در حوزه توزيع برق مازندران احداث شده است . مهندس منوچهر جعفري با بيان اينكه طول خطوط شبكه فشار متوسط به 9هزار و 972 كيلومتر و طول خطوط شبكه فشار ضعيف به 13 هزار و 648 كيلومتر رسيده است ، افزود : در مجموع طول خطوط شبكه هاي توزيع برق مازندران به 23 هزار و 620 كيلومتر رسيده است .

وي از نصب 845 دستگاه پست توزيع در 9 ماهه سال جاري خبر داد و بيان داشت : تعداد پست هاي توزيع برق مازندران به 23 هزار و 272 دستگاه رسيده است كه از اين تعداد 22 هزار و 579 دستگاه پست هوايي و 693 دستگاه پست زميني
مي باشند .
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران ظرفيت پستهاي توزيع برق مازندران را سه ميليون و 98 هزار و 614 كيلوولت آمپر اعلام و گفت : در 9 ماهه سال جاري 845 دستگاه پست زميني و هوايي با ظرفيت 89 هزار و 641 كيلوولت آمپر در نقاط مختلف استان نصب شده است .
جعفري شمار مشتركان اين شركت را در ابتداي سال جاري يك ميليون و 19 هزار و 778 مشترك برشمرد و بيان داشت : طي9 ماهه گذشته 42 هزار و 671 مشترك به تعداد مشتركان اين شركت افزوده شده و در حال حاضر تعداد مشتركان حوزه مديريت اين شركت به يك ميليون و 62 هزار و 449 مشترك رسيده كه از اين تعداد 636 هزار و 840 مشترك عادي شهري و 414 هزار و 704 مشترك عادي روستايي و 10 هزار و 905 مشترك مصارف سنگين مي باشند .
وي خاطرنشان كرد : همچنين در اين مدت چهار ميليارد و 19 ميليون و 873 هزار و 606 ميليون كيلووات ساعت انرژي برق به شبكه توزيع تحويل شده و سه ميليارد و 352 ميليون و 317 هزار و 341  ميليون كيلووات ساعت مصرف شده است .
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران تعداد پست هاي فوق توزيع حوزه توزيع برق مازندران را 53 دستگاه و تعداد
ترانس هاي  موجود آن را 89 دستگاه با ظرفيت دو هزار و 417 مگاولت آمپر دانست و افزود : 372  دستگاه فيدر 20 كيلوولت با ميانگين بار 56/3 مگاولت در حوزه توزيع برق مازندران قرار دارند .
جعفري از راه اندازي سامانه پيام كوتاه در شركت توزيع برق مازندران خبر داد و ابراز داشت : مشتركان حوزه توزيع برق مازندران مي توانند اطلاعات تكميلي خود را جهت ثبت در سيستم جامع خدمات مشتركين ارسال و از آخرين وضعيت اشتراك خود شامل آخرين ميزان بدهي ، آخرين قرائت انجام شده و ... باخبر شوند .
وي يادآور شد : در قدم اول براي شروع كار نياز است مشتركان برق شماره تلفن همراه خود را در سيستم جامع مشتركين ثبت و رمز يارانه مندرج در قبض برق خود را به شماره 10009121 پيامك نمايند . همچنين امكانات دريافت اطلاعات از مشتركين نيز فراهم شده ليكن بايد مشترك اطلاعات خواسته شده خويش را به شماره 10009121 پيامك نمايد.
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران اطلاعات مورد نياز مشتركان را شامل طرح جمع آوري شماره همراه ، كدملي ، كدپستي ، آدرس الكترونيكي و طرح جمع آوري قرائت بيان كرد و افزود : براي اين كار نياز است كه مشتركان رمز رايانه مندرج در قبض برق را به شماره 10009121 پيامك كنند و براي جمع آوري كد ملي هم رمز رايانه حرف فارسي و انگليسي ((م)) را از چپ به راست به شماره پيام كوتاه شركت ارسال نمايند و در طرح مجمع آوري كدپستي نيز مشتركان بايد كد پستي منزل خود را طبق دو  روش انتخابي كد پستي رمز رايانه حرف فارسي و انگليسي (( ب و پ )) از چپ به راست به شماره پيام كوتاه شركت ارسال نمايند.
وي تصريح كرد: درطرح جمع آوري آدرس الكترونيكي نيز مشتركان بايد ايميل خود را به شماره پيام كوتاه شركت ارسال و در طرح جمع آوري قرائت هم در صورتي كه مامور قرائت كنتور برق به محل مراجعه نمايد ولي قادر به قرائت كنتور نباشد ، برگه اعلام قرائت  را جهت اطلاع مشترك در محل قرار مي دهند تا مشترك پس از مشاهده برگه اعلام قرائت را جهت اطلاع مشترك در محل قرار مي دهد تا مشترك پس از مشاهده برگه و تا موعد مقرر در برگه ، قرائت كنتور خود را جهت صدور قبض به امورهاي توزيع برق اعلام نمايدو در اين طرح امكان اعلام قرائت كنتور برق بدون مراجعه حضوري مشترك به ادارات برق فراهم شده است.
به گفته وي : با اين روش مشتركان در هر لحظه مي توانند از ميزان آخرين بدهي بابت مصرف انرژي برق خود با خبر شوند و شناسه قبض و پرداخت قبض خود را دريافت نمايد مشروط به اينكه رمز رايانه ب يا  B    را به شماره سامانه پيام كوتاه اين شركت ارسال نمايند ، همچنين مشتركان حوزه توزيع برق مازندران مي توانند با ارسال شماره بدنه كنتور D    به سامانه پيام كوتاه شركت از ميزان آخرين بدهي بابت مصرف انرژي خود با خبر شوند . 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما