براي دريافت آگهي استخدام دستگاه هاي اجرايي استان مازندران به سایت استانداری مازندران مراجعه نماييد. ضمناً با توجه به محدوديت زماني، مدت زمان تعيين شده در آگهي استخدام به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما