معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران گفت: شیرابه های زباله در استان تجاری سازی می شود. ولی الله فرزانه ظهر یکشنبه در جلسه آمایش سرزمینی مازندران اظهار داشت: فناوری تولید نانو یکی از فناوریهای کاربردی در صنعت امروز بوده که حوزه کاربرد آن از صنعت آب و فاضلاب تا صنایع غذایی، دارویی، صنایع نفت، گاز و انرژی است.

وی افزود: کارهای خوبی در صنعت نانو در دانشگاه نوشیروانی بابل انجام گرفته و مقرر شد در بودجه سال 92 اعتباری از منابع داخلی و استانی برای تجاری سازی شیرابه زباله اختصاص پیدا کند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران یادآور شد: با حمایت پژوهشگران بومی می توان یکی از بزرگترین معضل استان که زباله بوده را به فرصت و اشتغال تبدیل کرد.

فرزانه افزود: با توجه به موقعیت اجتماعی کشور و سطوح فرهنگی متفاوت برای بهره وری صحیح و اقتصادی کردن موضوع زباله باید فرهنگ سازی شود.

وی با بیان اینکه یکی از چالش های بزرگ پیش روی استان معضل زباله است، گفت: باید در تجاری سازی و اقتصادی کردن صنعت بازیافت زباله به محیط زیست و منابع طبیعی توجه شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما