راه آهن شمال در 9 ماهه نخست سال جاري موفق به حمل یک میلیون و 202 هزار تن انواع كالاهاي مختلف شد كه اين میزان بارنسبت به مدت مشابه سال قبل که708 هزار و 471 تن بوده از افزایشی معادل 493 هزار و 866 تن بمیزان 69 درصد برخوردار شد.

اين ميزان بار شامل یک میلیون و 27 هزارتن بار های وارد شده به استان های مازندران و گلستان ، 82 هزار و 514 تن بارهای صادر شده به ديگر استانها و  91 هزار و 985 تن بارهای جابجا شده در استان های مازندران و گلستان است.

       به گزارش روابط عمومي راه آهن شمال، مدیر کل راه آهن شمال گفت : حمل بار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 708 هزار و 471 تن بوده از رشدی معادل 493 هزار و 866 تن بمیزان 69 درصد برخوردار شد. یوسف گران پاشا خاطرنشان كرد : اين بارها عموماً شامل : مواد سوختی نیروگاه نکا ، سيمان فیروزکوه و شاهرود ، كودشيميايي، ذغال سنگ البرز مرکزی ،گاز مايع، دانه هاي روغني ، ماشين آلات و... بوده كه از ايستگاه هاي راه آهن شمال به مناطق مختلف كشور حمل شد.جابجايي اين ميزان بار حمل شده توسط 21هزار دستگاه واگن باري انجام شد. گران پاشا با اشاره به ضرورت افزایش سهم حمل بار استان مازندران با سامانه ریلی افزود: در مدت 9 ماهه نخست امسال ميزان بارهاي صادره از راه آهن شمال به نقاط ديگر كشور 82 هزار و 514 تن ، ميزان بارهاي وارده به ناحيه شمال یک میلیون و 27 هزارتن و بارهاي جابجا شده در سطح استانهاي حوزه راه آهن شمال 91 هزار و 985 تن بوده است. وی خاطر نشان کرد: بيشترين ميزان بار حمل شده در اين مدت،درشهريور ماه به ميزان173هزار تن وكمترين آن در ارديبهشت ماه به ميزان 106هزار تن بوده است. مدیر کل راه آهن شمال با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهایی جهت افزایش جذب بار ، رفع مشکلات صاحبان بار در زمینه تعرفه و سرعت مبداء مقصد بار افزود : اين روند رو به رشدحمل بار از سالهاي گذشته تا كنون در جهت سياستهاي راه آهن براي افزايش سهم حمل ونقل ريلي نسبت به حمل ونقل جاده اي بوده است و در اين راستا كارشناسان اداره كل راه آهن شمال در قسمت هاي مختلف ، اقدامات مؤثر و كارشناسي شده اي رابراي شناسايي چشمه هاي جذب بار انجام داده اند که از جمله اين اقدامات قرارداد حمل سيمان فيروزكوه به اميرآباد جهت صادرات به كشورهاي آسياي ميانه،حمل بار سيمان شاهرود، بازار يابي در بندر اميرآباد و رشد چشمگير بار هاي ترانزيتي در اين بندر مي باشد.گران پاشا خاطر نشان كرد: راه آهن شمال با امكانات موجود فعلي اين آمادگي را دارد كه حجم انبوه بار كارخانجات ومراكز توليدي و تجاري را با كيفيت مطلوب و در كوتاه ترين زمان ممكن حمل نمايد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما