با احكام استاندار مازندران، مديركل سياسي و انتخابات استانداري و سرپرستان فرمانداري هاي ساري، محمودآباد، نور و بهشهر منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي استانداري، طي حكمي از سوي سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران، سيد عباس حسيني نژاد، فرماندار سابق ساري به عنوان مديركل سياسي و انتخابات استانداري منصوب شد.
محمد مهدي محمدي، كه پيش از اين عهده دار مسووليت اداره كل سياسي و انتخابات استانداري بود به عنوان مشاور استاندار معرفي گرديد.
هم چنين با حكم طاهايي، جواد واحدي، فرماندار سابق محمودآباد به عنوان سرپرست فرمانداري ساري منصوب شد و عبدالقدير مشايخي كه پيش از اين فرماندار نور بود، سرپرستي فرمانداري محمودآباد را عهده دار شد.
علي محمد صمديان، مشاور سابق حقوقي استاندار نيز با حكم طاهايي به سمت سرپرستي فرمانداري نور منصوب شد.
گفتني ست محمد تقي نورزاد، معاون فرماندار بهشهر نيز با حكم استاندار مازندران، سرپرستي فرمانداري اين شهرستان را به عهده گرفت.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما