پانزدهمين همايش صنعت سبز با حضور معاون رئيس جمهور در سالن همايش هاي بين المللي سازمان حفاظت محيط زيست كشور برگزار شد.

در پانزدهمين همايش ملي واحدهاي صنعتي سبز كه با حضور دكتر محمدي زاده رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در سالن همايش هاي اين سازمان برگزار شد مدیر عامل شرکت سيمان مازندران تنديس برگزيده واحد صنعتي سبز كشور را از معاون رئيس جمهور دريافت كرد، سيمان مازندران در حالي برگزيده اين تنديس شد كه از سال 86 موفق به دريافت لوح صنعت سبز نيز شده بود واحدهاي صنعتي كه ضوابط و مقررات زيست محيطي را رعايت نمايند از سوي محيط زيست به عنوان صنعت سبز انتخاب مي شوند.

صنعت سبز به عنوان يكي از ابزارهاي تشويقي سازمان بوده كه هر ساله نسبت به معرفي واحدهاي واجد شرايط اقدام مي نمايند چنانچه واحدي براي دوسال متوالي به عنوان صنعت سبز انتخاب شود به عنوان صنعت سبز برگزيده معرفي و اگر براي چند سال متوالي اين وضعيت را حفظ نمايد با عنوان برگزيده برگزيده ها معرفي خواهد گرديد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما