دكتر ميثم جمشيدي متخصص ارولوژي از دانشگاه علوم پزشكي مازندران توانست در نخستين آزمون بورد تخصصي sexual medicine اروپا عنوان فلوي بورد تخصصي اين رشته را كسب نمايد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، اولين امتحان بورد sexual medicine اروپا تحت نظر انجمن sexual medicine اروپا با حضور 356 متخصص از 58 كشور جهان در 5 دسامبر 2012 در آمستر دام هلند برگزار شد كه از بين  170 دريافت كننده عنوان فلوي بورد تخصصي sexual medicine در دنيا دكتر ميثم جمشيدي از دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز حايز اين عنوان شد.
 قابل ذكر است كسب اين مقام از سوي اين پزشك مازندراني از آن جهت اهميت دارد كه شركت كنندگان در اين  آزمون بايد در سه حوزه روانپزشكي، زنان و ارولوژي مرتبط با sexual medicine تسلط كامل داشته  و كسب عنوان فلوي بورد تخصصي نشانه عالي بودن فرد در اين رشته است.
گفتني است دكتر ميثم جمشيدي متولد 1354 از شهرستان نكاست كه داراي عناويني همچون فلوي فوق تخصص جراحي سرطانهاي سيستم ادرار تناسلي-رتبه دوم بورد تخصصي ارولوژي اروپا در سال 2006- كلينيكال فلوشيب نازايي و ناتواني جنسي از انگلستان بوده و دوره تكميلي فوق تخصصي اروانكولوژي خود را در دانشگاه لوون، بلژيك(بورسيه از سوي انجمن ارولوژي اروپا در سال 2012) گذرانده است.اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما