رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران گفت: عملکرد ستاد تسهیل مازندران در کشور ممتاز است
عملکرد ستاد تسهیل استان مازندران که استاندار مازندران به عنوان رئیس ستاد و سازمان صنعت،معدن و تجارت به عنوان دبیر ستاد و مدیران کل دستگاههای اجرایی نیز اعضای ستاد می باشند در کشور ممتاز است.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران اظهار داشت: مهندس صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز با حضور در یکی از جلسات ستاد عملکرد استان مازندران را در کشور ممتاز دانست.
مرتضی هاشم پور با بیان اینکه از زمان واگذاری مسئولیت ستاد های تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی به استانداران تا کنون 15 جلسه برگزار شده است.اظهار داشت: تمامی این جلسات با حضور مهندس طاهائی برگزار گردید .وی افزود: تا کنون 59 جلسه کارگروه تخصصی نیز با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی برگزار شد.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به اینکه تعداد 1015 درخواست در دبیرخانه ستاد کارشناسی شد گفت: از برآیند جلسات ستاد تسهیل 731 مصوبه به تصویب نهایی رسیده است.
مرتضی هاشم پور افزود: در 15 جلسه ستاد تسهیل علاوه بر تصویب نهایی مصوبات کارگروه تخصصی مشکلات 121 واحد نیز به صورت حضوری بررسی گردید.
وی بیشترین درخواست متقاضیان به دبیرخانه ستاد تسهیل را مربوط به کمبود نقدینگی و عدم تامین سرمایه درگردش از سوی بانکها دانست.
هاشم پور با اشاره به اهداف راه اندازی ستاد تسهیل اظهار داشت: این ستاد در راستای حل مسائل و مشکلات و تسهیل امور پیش روی تولیدکنندگان راه اندازی شده است.
وی رسیدگی و تعیین تکلیف بدهی های معوق واحدهای تولیدی با تقسیط،استمهال و تنفس به منظور خروج را از وضعیت بحرانی واحدهای مذکور را یکی از اهداف ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی دانست.
هاشم پور ضمن تشکر از حضور کارگشایانه مهندس طاهائی در جلسات، از بانکها و مدیران دستگاههای اجرایی نیز به خاطر همدلی و همفکری و اهتمام جدی به منظور رفع مشکلات و معضلات واحدهای تولیدی درجهت رونق فضای سرمایه گذاری و کار در استان تقدیر به عمل آورد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما