مدير كل پزشكي قانوني مازندران تعداد كشته شدگان موتور سوارها در حوادث ترافيكي را  159 نفر اعلام كرد و افزود : در اين استان در نه ماهه سالجاري تعداد  669 نفر در حوادث رانندگي كشته شدند كه از اين تعداد 159 نفر از آنها موتور سوار هستند كه 94 نفر آن مرد و 6 نفر زن مي باشد .به گزارش روابط عمومي اداره كل پزشكي قانوني استان دكتر علي عباسي تصريح كرد : ساري با تعداد 35نفر و بابل با 19 بيشترين و  نور با تعداد يك نفر كمترين تلفات موتور سوار را دارند و بيشترين فوتي در ماه هاي خرداد و مرداد به ترتيب با 24 و 22 و كمترين آن با تعداد 8 نفر در آذر ماه مي باشد . وي خاطر نشان كرد :بيشترين گروه سني كه مرگ موتور سوارها در آن اتفاق افتاده ، گروه سني  21  تا  30   سال است كه تعداد آنها  28  نفر و بعد از آن گروه سني  11  تا  20 سال با تعداد   25  نفر مي باشد .وي در خصوص تحصيلات متوفيان تصريح كرد :تعداد 44 نفر راهنمايي 26نفر دبيرستان ، تعداد 27ابتدايي ،ديپلم نفر ،،بيسواد ، ليسانس 6 نفر ،فوق ليسانس و بالاتر1 نفر ،نامعلوم هم يك نفر مي باشد . عباسي در ادامه افزود : شايعترين علت مرگ موتورسوران در تصادفات ، ضربه مغزي و عوارض ناشي از آن و سپس خونريزي وسيع ، صدمات و شكستگي هاي متعدد از عوامل ديگر منجر به مرگ در موتورسواران در نه ماهه سالجاري بوده كه اميد مي رود با رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و استفاده از كلاه ايمني شاهد كاهش چشمگير آن باشيم

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما