رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: تاکنون بیش از 11438 هکتار از اراضی گندم کاری استان مازندران تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تاکنون بیش از 11438 هکتار از اراضی گندم کاری استان مازندران تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران طی گفتگویی با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت : از مجموع سطوح ابلاغی 69000 هکتار برای کشت گندم استان در سال زراعی جاری، تاکنون قرارداد کشت این محصول در بیش از 60804 هکتار از اراضی زراعت استان منعقد گردیده که بالغ بر 88 درصد از سطوح ابلاغی را شامل می شود.او با اشاره به اینکه از مجموع 60184 هکتار سطوح کاشت، 100 درصد سطح سبز داشته ایم، بیمه زراعت گندم استان را تاکنون در سطح 11438 هکتار اعلام داشت و پیش بینی نمود در سالجاری از مجموع سطوح ابلاغی، با میانگین عملکرد 4267 کیلوگرم گندم آبی و 1606 کیلوگرم گندم دیم در هکتار بالغ بر 223141 تن محصول گندم در استان تولید گردد.عظیمی در ادامه با اشاره به اینکه مجموع سطوح ابلاغی جو استان مازندران در سال زراعی جاری بالغ بر 53000 هکتار با پیش بینی تولید 134322 تن می باشد افزود : قرارداد کشت جو استان در سطح 50 هزار هکتار با کشاورزان بصورت نهایی منعقد شده است که 94 درصد سطوح ابلاغی را شامل میگردد.

وی در پایان سطح کاشت و سبز جو استان را تاکنون 45000 هکتار اعلام داشت

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما