مدير كل دامپزشكي استان مازندران اعلام كرد:استان مازندران با دارا بودن 16 كشتارگاه صنعتي طيور در 9 ماهه سال جاري 38 ميليون قطعه طيور گوشتي را كشتار نمود . دكتر مجيد مختاري در ادامه گفت:در طول 9 ماهه سال جاري كشتارگاههاي صنعتي طيور با نظارت مسئولين فني و بهداشتي مستقر در اين كشتارگاهها اقدام به كشتار بيش از 38 ميليون قطعه مرغ گوشتي نموده اند .وی با بيان اينكه بخش قابل توجه اي از اين مرغ استحصالي از كشتارگاههاي صنعتي طيور استان در بازار استان تهران عرضه ميگردد افزود دكتر دامپزشك مستقر در كشتارگاه صنعتي كه بعنوان مسئول فني بهداشتي دامپزشكي در زمان كشتار در محل كشتارگاه حضور دارد طيور كشتاري را قبل از كشتار معاينه نموده و همچنين مدارك لازم از جمله گواهي سلامت گله صادره از سوي مسئولين فني مرغداريها را بررسي مي نمايند و در صورت مشاهده بيماري در مرغ از كشتار آن ممانعت بعمل مي آورد . واین مسئول بر حضور مسئولين فني بهداشتي در زمان كشتار نيز تاكيد كرد و تصریح کرد:اين مسئولين فني بهداشتي در طول خط كشتار حضور فعال دارند و اگر لاشه اي را بدلايل مختلف غير قابل مصرف تشخيص دهند آن لاشه ها را از چرخه مصرف حذف مي نمايند بهمين خاطر مصرف كنندگاني كه مرغ مصرفي خود را با ليبل مشخصات نظير تاريخ توليد و انقضاء كه نام كشتارگاه صنعتي با بسته بندي هاي مشخص بر روي نايلكس آن قيد گرديده  و از مراكز مجازي كه تحت نظارت دامپزشكي مي باشد تهيه نمايند آسوده خاطر باشند كه اين مرغ با نظارت هاي بهداشتي دامپزشكي تهيه و توزيع ميگردد . وي عملكرد اين مسئولين فني بهداشتي را اينچنين عنوان كرد كه اين افراد با حضور خود در زمان كشتار تعداد 581000 قطعه مرغ را به وزن تقريبي 1300 تن غير قابل مصرف دانسته و از چرخه مصرف انساني خارج نموده اند . مختاري افزود در صورت خريد مرغ و مشاهده مواردي غير بهداشتي ، شهروندان عزيز مي توانند ضمن تماس با شبكه هاي دامپزشكي و عنوان نام كشتارگاه اين اداره كل را در ارائه خدمات بهداشتي ياري دهند . لازم به توضيح است كه استان مازندران داراي 16 كشتارگاه صنعتي طيور در سطح استان مي باشد

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما