گروه كوهنوردي فراز نيروي شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان در دهمين برنامه كوهنوردي خود در سال 91 موفق  به قله شاه دژ چهار دانگه ساري شدند. شایان گفتن است تعداد 14 نفر  كوهنوردان حاضر در اين صعود اسامی به شرح ذیل می باشند:  محمدعالمي، مرتضي حسين زاده،مرتضي فلاح ولوكلايي، مهرداد بخشنده ، يونس يوسفي، سيد عليرضا فاني ، محمد گل رحماني ، محمد علي تقي نيا، حسين ساليانه، عزيزاله علاالديني ، بهمن قاسميان،محمد تقي بارفروش ، انوش حجازي و ابراهيم عنايتي

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما