مدير عامل شركت توزيع برق مازندران گفت: 83 پروژه در حوزه توزيع برق مازندران در دهه فجر به بهره برداري مي رسد .
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران از بهره برداري 83 پروژه با اعتبار 37 ميليارد و 167 ميليون ريال هم زمان با ايام مبارك دهه فجر خبر داد.
مهندس منوچهر جعفري گفت : اين پروژه شامل كاهش تلفات ، تامين برق چاههاي كشاورزي و
 شهرك هاي صنعتي ، مرمت روستايي ، اصلاح و بهينه سازي و توسعه و احداث شبكه هاي توزيع برق مي باشد .
وي افزود : در اين ايام ، 17 پروژه در جويبار ، 16 پروژه در ساري ، 16 پروژه در فريدونكنار ، نه پروژه در بابلسر ، هشت پروژه در بهشهر ، شش پروژه در آمل و يك پروژه در بابل و سوادكوه به بهره برداري مي رسد .
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران از احداث 309 كيلومتر شبكه در حوزه توزيع برق مازندران در
 10 ماهه گذشته خبر داد و بيان داشت : در 10 ماهه گذشته 182 كيلومتر شبكه فشار ضعيف و127 كيلومتر شبكه فشار متوسط در حوزه توزيع برق مازندران احداث شده است .
وي يادآور شد : همچنين در اين مدت تعداد 933 دستگاه پست توزيع با ظرفيت 99 هزار و 426 كيلوولت آمپر به ظرفيت پست هاي توزيع افزوده شده است .
مهندس جعفري از افزايش تعداد 47 هزار و 97 مشترك به تعداد مشتركان اين شركت در سال جاري خبر داد و اظهار داشت : از اين تعداد ، 31 هزار و 554 مشترك مصارف عادي شهري ، 15 هزار و 94 مشترك مصارف عادي روستايي و 449 مشترك مصارف سنگين مي باشند .
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران خاطرنشان كرد : در حال حاضر 53 دستگاه پست فوق توزيع با 89 دستگاه ترانس و ظرفيت 2417 مگاولت آمپر و 372 فيدر 20 كيلوولت با ميانگين بار 56/3 مگاولت در حوزه توزيع برق مازندران نصب مي باشد .
وي طول خطوط فشار متوسط حوزه توزيع برق مازندران را 9985 كيلومتر و طول خطوط فشار ضعيف نيز 13 هزار و 687 كيلومتر عنوان و تصريح كرد : تعداد پستهاي توزيع برق مازندران به 23 هزار و 360 دستگاه و ظرفيت آنها نيز سه ميليون و 108 هزار و 399 كيلوولت آمپر مي باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما