آقایان مرتضی مس شناس و محمد اخوان به ترتیب به عنوان سرپرستان مدیریت هماهنگی ترویج امور کشاورزی و مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران منصوب و مشغول بکار شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، طی احکام جداگانه ای از سوی رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و یحیی ابطالی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، آقایان مرتضی مس شناس و محمد اخوان به ترتیب به عنوان سرپرستان مدیریت هماهنگی ترویج امور کشاورزی و مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران منصوب و مشغول بکار گردیدند.
در ضمن از زحمات و تلاش های آقایان احمد گلابیان و مرتضی ولی پور در زمان تصدی مسوولیت شان با اهداء لوح تقدیر، قدردانی بعمل آمد.

همچنین آقای ولی پور بعنوان جانشین و قائم مقام معاونت تولیدات گیاهی سازمان معرفی گردید.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما