به گزارش روابط عمومي اداره كل بيمه سلامت مازندران ،  آزمون دوره توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت با شرکت کارکنان مشمول در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد . بر اساس این گزارش دوره آموزشی بدو خدمت با هدف آشنا ساختن کارکنان جدید الاستخدام با اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی محل خدمت آنها ، قوانین و مقررات استخدامی ، کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری ، حقوق فردی و شغلی ، محیط کار ، قانون اساسی ، و ایجاد توانایی شغلی برگزار می گردد که در همین راستا این آزمون با حضور نماینده سازمان بیمه سلامت و به مدت دو روز در این اداره کل برگزار شد .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما