مديركل راه و شهرسازي مازندران در نشست با روساي ادارات غرب استان عنوان كرد: راه ایمن و مسكن مناسب دغدغه مهم دولت در مازندران است.

قائم مقام وزير و مديركل راه و شهرسازي مازندران در نشست با روساي ادارات تابعه  اداره كل راه و شهرسازي در غرب استان كه با هدف بررسي و رفع موانع اجرايي پروژه هاي مسكن مهر اين منطقه برگزار شد ، اظهار داشت : ايجاد راه ايمن و سرپناه مناسب يكي از دغدغه هاي مهم دولت در مازندران است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران مهندس سيد علي اسد در اين نشست ضمن اشاره به اين مطلب افزود: شهرسازي نوين و بهبود كيفيت و استاندارد بودن سيستم شهري و ساختمانها و همچنين توسعه و ايمن سازي محورها و راههاي مواصلاتي به عنوان عناصر حياتي در جهت رسيدن به رشد كمي و كيفي جوامع محسوب ميگردد.وي در ادامه به پروژه هاي اجرايي مسكن مهر اين اداره كل در غرب استان اشاره و افزود : بايد با تعامل و همدلي در جهت تسريع در عمليات اجرايي پروژه هاي مذكور گام برداشت چرا كه با بهره برداري از آنها توسط همنوعان گره كار از آنها باز شده كه اين مهم خود از بالاترين عبادتهاست.
مديركل راه و شهرسازي در استان در ادامه اظهار داشت : رعايت مشخصات فني و ايمني ، كنترل كيفي و نظارت دقيق و اصولي در احداث ساختمان هاي مسكن مهر از ضروريات اجرايي پروژه ها به شمار مي رود.
قائم مقام وزير در مازندران در بخش ديگري از سخنان خود، بر توجه جدي به نظارتها، حضور مرتب و به موقع در محل كار و پروژه ها ، حفاظت از اراضي ملي و حريم راهها تأكيد كرد.
مهندس اسد در خاتمه اين نشست از تمامي روساي ادارات تابعه در غرب استان خواست علاوه بر دفاع از شخصيت و جايگاه اين اداره كل، اقتدار در مديريت ، صرفه جويي در هزينه ها و تعامل با ديگر دستگاه هاي اجرايي را در سرلوحه كاري خود قراردهند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما