مرتضی هاشم‌پور،رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با بیان این مطلب در نخستین جشنواره تشکل‌های برتر مازندران، اظهار داشت: نظرات نقادانه را بی‌صبرانه می‌شنویم و استفاده می‌کنیم.

وی با تعریف اینکه در ادبیات توسعه امروز چند گفتمان پذیرفته شده است گفت:وظایف دولتها کوچک کردن سایز دولت است و هدایت مالکیت دولت به بخش خصوصی در همه نظام هاپذیرفته شده است.

   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی را بپذیریم و به آن اعتماد کنیم افزود:ظرفیت‌های پراکنده‌ای در تشکل‌ها وجود دارد که برای رشد استان باید به هم پیوند بخورد، و تلاش تشکل‌ها باید همسو با استراتژی‌های دولت باشد.
   وی بخش خصوصی را همزاد دولت خواند ویاد آور شد: منافع ملی ما در گرو تقویت تشکلات است و تشکل حلقه واسطه بین دولت و مردم است.
   مرتضی هاشم پور تصریح نمود: در هر تشکیلاتی نباید چند صدایی باشد بلکه همه تشکیلات در چارچوب نگاهی همسو با مطالبات مشترک به نتیجه رسیدن اهداف خود بپردازند.
   هاشم پور با اابراز به اینکه باید قبول کنیم که ذات دولتی‌ها بروکراسی‌زا است، تصریح کرد: هر چه این تصدی‌گری‌ها بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود کارها روان‌تر و سهل‌تر میگردد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه بر این باور هستیم که مشارکت تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌تواند منشأ خدمات ارزنده باشد، گفت: این موضوع در محافل علمی و دانشگاهی ثابت شده و باید به تدریج بخش خصوصی را باور کنیم.
   وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد فعالیت‌های اصناف به دست اصناف و اتحادیه‌ها صورت می‌گیرد، ادامه داد: این تجربه موفق واگذاری امور بخش خصوصی نیز باید به سمت تولید حرکت کند.
 رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران به آسیب شناسی فضای تشکلهای خصوصی پرداخت و گفت: چند صدایی در یک رسته و اختلافات درون بنگاهی مهمترین آفت در بالندگی تشکلها می باشد.
مرتضی هاشم پور پیوند خوردن ظرفیتهای پراکنده تشکلها را برای رشد و توسعه استان ضروری دانست.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما