مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از هزینه 7 میلیارد ریالی در اجرای پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی شهيد نظري نکا ، خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد  در مراسم افتتاح پروژه گاز شهرک صنعتی شهيد نظري نکا گفت : بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ، یکی از دغدغه هاي دولت و مجلس ، بحث حمایت از تولید و کاهش قیمت تمام شده واحدهای تولیدی بوده که با اجرایی شدن دستورالعمل گازرسانی به شهرکهای صنعتی ، در برنامه اجرایی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران قرار گرفت .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت : بیست و یک شهرک صنعتی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که برای گازدارشدن این شهرکها حدود 60 میلیارد ریال هزینه شده است .

وفایی نژاد افزود : شهرک صنعتی شهيد نظري نکا بعنوان بیست و یکمین شهرک صنعتی مازندران ، به شبکه گاز متصل شده که برای برقراری شبکه داخلی اين شهرک صنعتی ، حدود 7 میلیارد ریال هزینه شده است .

وی بیان داشت : برای گاز دارشدن شهـرک صنعتی شهيد نظـري نکا ، به طول حـدود 6 کیلومتر لوله گذاری شده است.

وفايي نژاد تصریح کرد : امید است واحدهاي توليدي و صنعتي ، با استفاده از مزایای گاز طبیعی و جایگزینی سوخت فسیلی ، کاهش قیمت تمام شده و حفظ محیط زیست بهره مند شوند .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما