رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران: مرحله دوم توزیع مرغ ذخیره شده به منظور تنظیم بازار به میزان 417 هزار تن در استان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران: رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با بیان این مطلب اظهار داشت: این میزان مرغ با قیمت مصوب 52000 ریال برای شهرستانهای استان اختصاص داده شد.

وی تصریح کرد: این میزان مرغ توسط مباشرین بین مصرف کنندگان و فروشگاههای توزیع می گردد.

مرتضی هاشم پور در ادامه افزود: با احتساب مرحله اول توزیع مرغ در مجموع 850 تن مرغ در استان توزیع    می گردد.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران به میزان ذخیره سازی مرغ استان نیز اشاره کرد و گفت: استان مازندرن به منظور تنظیم بازار و ذخیره سازی مرغ کشور تا کنون نسبت به ذخیره سازی 21 هزار تن مرغ اقدام کرده است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما